,,MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

 MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Już po raz drugi zapraszamy dzieci i rodziców do wspaniałej przygody z ,,Małym Misiem” propagującym czytelnictwo. Do  współpracy zaproszone zostały przedszkola, szkoły, a także inne instytucje w Polsce i na świecie.

,,Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” to projekt, który opiera się na postaci Małego Misia – maskotki pełniącej rolę przewodnika po świecie literatury. Projekt służy propagowaniu czytelnictwa nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych.

Projekt może być realizowany w całości lub w wybranych modułach.

Tematyka modułów jest zgodna z kierunkami polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020.

Moduł I ,,Mały Miś  – czytające Przedszkolaki” – rozwija czytanie w domu i przedszkolu, prezentuje dzieciom utwory polskich pisarzy i poetów.

Wybrany przez dzieci Miś- maskotka otrzymuje imię. W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków.

Czytanie zostanie zainaugurowane w przedszkolu, mogą wziąć w nim udział  także osoby zaproszone do przedszkola wpisując się w Pamiątkową Kronikę Przedszkolną.

Zainteresowani Rodzice otrzymają listę książek , wierszy i bajek polskich twórców rekomendowanych do czytania dzieciom.

Miś zostanie wyposażony w  dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, dzieci zaś wykonają pamiątkowy rysunek, odrysują swoją rączkę.

Chętne dzieci mogą też skorzystać z propozycji czytelniczych wędrujących   razem z Małym Misiem.

W holu przedszkola od dawna czeka biblioteczka z możliwością pożyczania książek, do której serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Mały Miś zamierza  wychowywać  do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich dzięki odpowiedniej literaturze.  Zachęci do niesienia pomocy potrzebującym w ramach ,,Misiowego  wolontariatu”.

W kolejnym module Miś  będzie rozwijał  kreatywność dzieci i znajomość  języka angielskiego – Play with Little Teddy Bear. Pomoże w przygotowaniu obrazkowego słownika.

W 30 rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie ONZ Konwencji o prawach dziecka Mały Miś  zachęci do przypomnienia podstawowych praw najmłodszych. Zaprosi do konkursu  pt.: ,,Ten dywan ma moc”.

Podczas wspólnego czytanie nie może zabraknąć tematów związanych z bezpieczeństwem, nauczymy się zatem, jak być ,,Bezpiecznymi z Misiem”

Ciekawym wyzwaniem dla dzieci może się okazać ,,Zmisiowany Dzień Matematyki” polegający na tworzeniu matematycznych opowieści czy liczmanów.

Wreszcie na koniec czytelniczej podróży dzieci będą  miały okazję rozwinąć inicjatywność i kreatywność wcielając się w ,,Małych przedsiębiorców” organizujących np. : ,,Kiermasz książek”.

PARTNERZY          PROJEKTU

W ramach projektu przewiduje się konkursy.

Regulamin projektu do wglądu u nauczyciela koordynującego – Małgorzaty Woźnej