Szanowni Rodzice

Zgonie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ogranicza się funkcjonowanie przedszkola do 24 maja 2020 r.

Nauczyciele nadal będą realizować podstawę programową poprzez zdalne nauczanie.

Dyrektor Przedszkola
Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku
Ewa Zbierska