– Mały Miś w świecie wielkiej litaratury

,,MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

 MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Już po raz drugi zapraszamy dzieci i rodziców do wspaniałej przygody z ,,Małym Misiem” propagującym czytelnictwo. Do  współpracy zaproszone zostały przedszkola, szkoły, a także inne instytucje w Polsce i na świecie. ,,Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” to projekt, który opiera się na postaci Małego Misia - maskotki pełniącej rolę przewodnika po świecie literatury. Projekt służy propagowaniu czytelnictwa nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych. Projekt może być realizowany w całości lub w wybranych modułach. Tematyka modułów jest zgodna z kierunkami polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020. Moduł I ,,Mały Miś  – czytające Przedszkolaki” - rozwija czytanie w domu i przedszkolu, prezentuje dzieciom utwory polskich pisarzy i poetów. Wybrany przez dzieci Miś- maskotka otrzymuje imię. W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Czytanie zostanie zainaugurowane w przedszkolu, mogą wziąć w nim udział  także osoby zaproszone do przedszkola wpisując się w Pamiątkową Kronikę Przedszkolną. Zainteresowani Rodzice otrzymają listę książek , wierszy i bajek polskich twórców rekomendowanych do czytania dzieciom. Miś zostanie wyposażony w  dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, dzieci zaś wykonają pamiątkowy rysunek, odrysują swoją rączkę. Chętne dzieci mogą też …

Skontaktuj się z nami

Odwiedź nas

Lusówko, ul. Dopiewska 11

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
godz. 6.30 - 17.00

Back to top