Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: grudzień 2023

Tematy kompleksowe:

1. Listy, paczki nam przynosi.
2. Projekt wewnętrzny choinka (11-22.12)
3. Ptaki zimujące w Polsce.

cele:

  • Zapoznanie z zawodem listonosza i pracą poczty,
  • Rozwijanie kreatywności, poczucia estetyki podczas tworzenia z różnorodnych materiałów,
  • Zapoznanie z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia,
  • Udział w  dekorowaniu sali,
  • Utrwalenie układania rytmów oraz klasyfikacja przedmiotów według jego przeznaczenia,
  • Nauka rozwijania umiejętności praktycznych takich jak rozwiązywanie problemów, praca w zespole,
  • Nauka zarządzaniem czasem 
  • Podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela rozwijających zainteresowania dzieci,
  • Zdobywanie wiedzy na temat prawidłowego dokarmiania ptaków
  •  Zapoznanie z wyglądem sikorki i gila

 

PIOSENKA MIESIĄCA

 „ Na osiołku”

1.Na osiołku moim śniadym do Betlejem sobie jadę (bis)

Ref.: Widzisz mnie, widzisz mnie, na osiołku sobie mknę. (bis)

2. A na niebie gwiazdka pierwsza moją drogę mi oświetla.

Ref.: Widzisz mnie, widzisz mnie, na osiołku sobie mknę. (bis)

3.Na gitarze gram i śpiewam, a osiołek cicho ziewa.

Ref.: Widzisz mnie, widzisz mnie, na osiołku sobie mknę. (bis)

Tu ti tu ti tu ti tu ti, Tu, ti, tu, ti, tu, ti, tam

Pospiesz, pospiesz się osiołku Do Betlejem dojeżdżamy.

 

WIERSZ MIESIĄCA

„Aniołki i dzieci”

My jesteśmy aniołki, czy wiecie?

My chodzimy za dziećmi po świecie.

Za chłopczykiem, za dziewczynką,

zawsze z uśmiechniętą minką.

My o dzieciach wiemy wszystko

i czuwamy przez noc całą,

by się dzieciom nic nie stało.