Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: listopad 2023

Tematy kompleksowe:

 1. Emocje
 2. Jaka jest Polska?
 3. Jaki plan na zimę mają zwierzęta?
 4. Moje prawa i obowiązki.
 5. W świecie dinozaurów.

cele:

 • Doskonalenie samodzielności w czynnościach samoobsługowych,
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, zapoznanie ze sposobami pokonywania złości,
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do Ojczyzny, symboli narodowych,
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt, dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych,
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez różnego rodzaju zabawy, ćwiczenia,
 • Dzielenie się własnymi przeżyciami,
 • Uczestniczenie w zabawach dźwiękonaśladowczych,
 • Rozwijanie sprawności manualnej : malowanie farbami, lepienie z plasteliny,
 • Stosowanie form grzecznościowych, wzajemne okazywanie uczuć,
 • Rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • Przestrzeganie praw i obowiązków,
 • Zapoznanie z zawodem leśnika, archeologa.

 

PIOSENKA  MIESIĄCA

Hymn Polski
,,Mazurek Dąbrowskiego”
słowa: Józef Wybicki
muzyka: melodia ludowa

1.Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

2.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

3.Jak Czarniecki do Poznania
Po Szwedzkim zaborze
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

WIERSZ MIESIĄCA

Jestem samodzielny

słowa:  J.Gajda, M.Nowosielska

Gdy się kiedyś urodziłem,
robić nic nie potrafiłem.
Ale teraz – powiem śmiało:
umiem rzeczy już niemało.

Rano bez pomocy wstaję
i się wcale nie mazgaję.
Umiem nawet sam w łazience
umyć buzię oraz ręce!

Sam zakładam swe ubranie.
Samodzielnie jem śniadanie.
Umiem zęby wyszorować,
nawet buty zasznurować.