Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:  Kwiecień 2024

Tematy kompleksowe:

 1. Muzyka wokół nas.
 2. Kubusiowe aktywności dla zdrowia.
 3. ,,Pomocna Dłoń” – projekt edukacyjny od 15 d0 25 kwietnia (warsztaty z ekspertami).
 4. Nasza Europa – Nasz Dom – warto się wspierać w Unii Europejskiej.
 5. Kocham Polskę.

Cele:

 • Kształcenie nawyku wypowiadania się całym zdaniem.
 • Rozwijanie zdolności muzycznych, tanecznych, wokalnych, zapoznanie z instrumentami muzycznymi, pracą dyrygenta, piosenkarza i muzyka.
 • Budzenie wrażliwości, na potrzeby innych ludzi: chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących, rozwijanie empatii, życzliwości, ofiarności.
 • Zachęcanie do oszczędzania wody, prądu, pieniędzy, kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Zapoznanie ze sposobami pomocy potrzebującym, pracą: wolontariusza, ekologa, weterynarza, fizjoterapeuty.
 • Budzenie szacunku do ludzi, przyrody, zwierząt, Ziemi, umożliwianie dzieciom bezpośredniego kontaktu z otoczeniem przyrodniczym.
 • Zapoznanie z kulturą krajów Unii Europejskiej, hymnem, zwyczajami, zachęcanie do wzajemnej pomocy, szacunku i dbałości o naszą planetę – Ziemię.
 • Budzenie szacunku do własnej ojczyzny, dostrzeganie jej osobliwości i piękna.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia form przestrzennych.
 • Uświadamianie niebezpieczeństw związanych z nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu przedszkolnego.
 • Podkreślanie znaczenia zdrowej aktywności fizycznej, kontaktu z naturą.
 • Doskonalenie umiejętności pracy w zespole. 

PIOSENKA MIESIĄCA

„ODA DO RADOŚCI”

1. O, radości, iskro bogów,
kwiecie Elizejskich Pól,
święta, na twym świętym progu staje
nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi,
złączy, co rozdzielił los.
Wszyscy ludzie będą braćmi tam,
gdzie twój przemówi głos.

 

Wiersz miesiąca

,,Życzenia dla Ziemi”

A. Dziechciarczyk 

Życzymy ci ziemio miła

abyś zawsze czysta była.

By zwierzęta  i rośliny zawsze czystą wodę piły.

No i żeby chcieli ludzie żyć w czystości ,a nie w brudzie.

By  Twój oddech bił świeżością ,a w twym sercu uśmiech gościł.