Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: listopad 2023

Tematy kompleksowe:

  1. Polska- mój dom
  2. Mamy różne domy
  3. Leśne śpiochy i nieśpiochy
  4. Sposoby na jesienną szarugę

cele:

 1. rozwijanie poczucia przynależności do kraju
 2. utrwalanie znajomości symboli narodowych
 3. poznawanie wybranych legend
 4. rozwijanie zainteresowania architekturą mieszkalną i krajobrazu.
 5. poznawanie i utrwalanie sposobów przygotowań zwierząt do zimy
 6. rozpoznawanie i nazywanie domów zwierząt
 7. poznawanie sposobów urozmaicania sobie długich, jesiennych dni
 8. rozbudzanie zainteresowania wybranymi literami i cyframi

 

PIOSENKA MIESIĄCA

„Mazurek Dąbrowskiego”

1.Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski…

3. Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski…

4. Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
– Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski…

 WIERSZ MIESIĄCA

„Barwy ojczyste”

Czesław Janczarski

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość,
biel – serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste.