Skład Rady Rodziców na rok przedszkolny 2023/2024:

Przewodniczący Aleksandra Idzik,
Zastępca przewodniczącego Agnieszka Mensfeld,
e- mail: am@ridex.pl
Skarbnik Aleksandra Jasnowska,

 

 

 

 

Numer Konta Rady Rodziców Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku.

UWAGA! Nastąpiła zmiana numeru konta:

09 1240 6540 1111 0011 3047 9030