Skład Rady Rodziców na rok przedszkolny 2020/2021:

Przewodniczący Katarzyna Śpiączka,
e mail: katarzyna.spiaczka@gmail.com
Zastępca przewodniczącego Agnieszka Mensfeld,
e- mail: am@ridex.pl
Skarbnik Weronika Falkowska- Filipiak,
e-mail: skarbnik.przedszkolelusowko@gmail.com

 

 

 

 

Numer Konta Rady Rodziców Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku.

UWAGA! Nastąpiła zmiana numeru konta:

59 1240 6609 1111 0011 0136 1436