W dniach 30 i 31 sierpnia 2022r.
w godz. 9:00-11:00
odbędą się dni adaptacyjne
dla dzieci przyjętych do przedszkola
po raz pierwszy.

Serdecznie zapraszamy dziecko
z jednym z rodziców lub opiekunów.