UWAGA!

W związku z potencjalnym ryzykiem zagrożenia koronawirusem wychowawcy niezwłocznie przeprowadzą z dziećmi pogadanki o podstawowych zasadach  higieny i ich przestrzeganiu.
Prosimy również Rodziców by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola;
Prosimy również o ograniczone wchodzenie Rodziców/opiekunów do placówek;
Jeżeli Państwa dziecko nie miało kontaktu z chorą osobą, nie ma powodu do obaw;
Jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się z dzieckiem do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
Informujemy, że rodzicowi dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. A Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz. U. z 2017, poz. 1368 ).