Od dnia 15 marca do 26 marca 2021 r. –  składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole/

lub pobierając poniższy wniosek:

tarnowo_podgorne_wniosek_przedszkole

Wypełnione, podpisane przez obojga rodziców i wydrukowane wnioski należy dostarczyć wraz dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.

Więcej informacji w zakładce „Rekrutacja”.