Na takie pytanie będą mogły sobie odpowiedzieć dzieci z naszego przedszkola nie tylko dzięki teorii, którą znają i utrwalają,  ale również dzięki praktyce na fantomie, który 9 października  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego pan Włodzimierz Bogaczyk przekazał naszej placówce. Fantom posłuży dzieciom w nauce udzielania pierwszej pomocy i będzie ważnym przedmiotem w edukacji daltońskiej- wzbogaci „Kącik Pierwszej Pomocy”. Całą uroczystość umiliły występy dzieci z poszczególnych grup.