Zapisy na okres wakacyjny:
01.07.-31.07.
17.08.-31.08.
odbywają się drogą mailową w terminie od 25 do 29 maja 2020.

Na Państwa adresy mailowe została wysłana ankieta oraz zgoda na pomiar temperatury, które prosimy wypełnić i odesłać w wyznaczonym terminie. Ankiety nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.