W środę 24 maja 2023 odbędzie się występ Kulturki pt. „Rosa i flamenco”. Prosimy o odświętny ubiór dzieci.