W dniu 3 kwietnia 2020 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Zgodnie z wydaną w dniu 25 marca br. nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,  lista zostanie umieszczona o godzinie 14:00 na stronie internetowej przedszkola w dziale Rekrutacja.