Organizujemy

 • uroczystości przedszkolne kultywujące święta i tradycje;
 • zajęcia otwarte dla rodziców;
 • koncerty pro-sinfoniki;
 • wyjazdy do kina, teatru, muzeów;
 • wycieczki i spacery krajoznawcze;
 • spektakle teatralne w przedszkolu;
 • zajęcia dodatkowe;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • spotkania z rodzicami;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • zajęcia i zabawy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w oparciu o elementy
 • nowatorskich metod i form pracy z dzieckiem,
 • imprezy, w których uczestniczy społeczność wiejskiej.