Serdeczne podziękowania dla

Rady Rodziców Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku
oraz
Organizatorom Balu Lusówko Dzieciom
za ufundowanie
ALTANKI w kwocie 9000zł