Kadra pedagogiczna Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku  posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje z zakresu wychowania przedszkolnego.

 • Dyrektor Przedszkola – mgr Danuta Antkowiak , nauczyciel dyplomowany
 • Wicedyrektor Przedszkola- mgr Monika Pawłowska, nauczyciel mianowany

Świerszcze

 • p. Joanna Bryl-Ciesielska, nauczyciel dyplomowany- wychowawca grupy Świerszczy
 • p. Natalia Przybylska, nauczyciel dyplomowany – wychowawca grupy Świerszczy
 • p. Bernadeta Tarka, nauczyciel kontraktowy- język angielski, e-mail: b.tarka@przedszkole-lusowko.pl

Pszczoły

 • p.  Monika Pitak, nauczyciel mianowany- wychowawca grupy Pszczół
 • p. Anna Ślązak, nauczyciel kontraktowy- wychowawca grupy Pszczół
 • p. Bernadeta Tarka, nauczyciel kontraktowy- język angielski,

Motyle

 • p. Patrycja Matkowska, nauczyciel mianowany- wychowawca grupy Motyli
 • p. Anna Strugarek-Nowak, nauczyciel mianowany- wychowawca grupy Motyli
 • p. Bernadeta Tarka, nauczyciel kontraktowy- język angielski,

Mrówki

 • p. Małgorzata Woźna, nauczyciel mianowany- wychowawca grupy Mrówki
 • p.Małgorzata Koralewska, nauczyciel mianowany- Wychowawca grupy Mrówki
 • p. Jolanta Piaseczna, nauczyciel początkujący- nauczyciel wspomagający grupy Mrówki
 • p. Bernadeta Tarka, nauczyciel kontraktowy- język angielski,

  Biedronki

 • p. Sylwia Lewandowska, nauczyciel mianowany- wychowawca grupy Biedronek
 • p. Anna Strugarek-Nowak, nauczyciel mianowany- wychowawca grupy
 • p. Bernadeta Tarka, nauczyciel kontraktowy- język angielski,

Specjaliści:

 • Logopeda- p. Joanna Sobkowiak
 • Psycholog- p. Monika Serek
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne- p. Monika Pawłowska
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- p. Joanna Bryl- Ciesielska

Zajęcia dodatkowe:

 • Gimnastyka korekcyjna- p.Izabela Kusza
 • Religia- p. Radosław Andrzejewski