Nasze przedszkole

Budynek w którym mieści się przedszkole oddano do użytkowania w 2006r była to placówka dwuoddziałowa. W 2010 roku rozbudowano przedszkolne o dwa oddziały. Placówka ta wybudowana jest na wzgórzu otoczonym lasem, polami uprawnymi, łąką, z którego rozciąga się piękny widok na okolicę.

Przedszkole posiada piękny i duży plac zabaw wyposażony w bezpieczny sprzęt rekreacyjno-sportowy oraz duży teren zielony do zabaw ruchowych i bieżnych.

W budynku naszego przedszkola mamy 5 kolorowych, słonecznych sal wyposażonych  w pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, obok każdej sali znajduje się szatnia oraz łazienka. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci korzystają także z sali zajęć ruchowych wyposażonej w sprzęt sportowy oraz muzyczny . Obecnie do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które chodzą do 5 grup- BIEDRONEK,  MOTYLI, PSZCZÓŁEK, MRÓWEK i ŚWIERSZCZY.

W przedszkolu dysponujemy nowoczesną kuchnią, w której przygotowujemy smaczne, zdrowe trzy posiłki dziennie.

To placówka, w której panuje ciepła, rodzinna atmosfera. Opiekę nad dziećmi sprawuje kompetentna kadra pedagogiczna z doświadczeniem, stale podnosząca swoje umiejętności i kwalifikacje. Nasi milusińscy mogą rozwijać tu swoje zdolności, zainteresowania i zaspakajać swoje potrzeby. Prace z dzieckiem rozpoczynamy od poznania jego rozwoju i ukierunkowania pracy z nim.

Obchody Dnia Ziemi

Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, z bogatym kalendarzem imprez. Dla rodziców, dziadków, dzieci organizujemy dni adaptacyjne, zajęcia otwarte, uroczystości i imprezy przedszkolne, zabawy z okazji Dnia Dziecka, Festyny, wycieczki i spacery krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy świąteczne…. Poprzez współpracę z różnymi instytucjami np.: bezpieczeństwa, uczymy naszych przedszkolaków zasad przechodzenia przez drogę, odpowiedniego zachowania się podczas spotkania z obcą ,osobą i obcym psem…, instytucją kulturalną wprowadzamy wychowanków w świat kultury, sztuki i nauki. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, w którym żyjemy i funkcjonujemy.

Misja przedszkola:

 • zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i edukacji w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa
 • rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji zgodnie z pedagogiką planu daltońskiego
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • kształtowanie postaw moralnych
 • wspieranie działań wychowawczych rodziców

Wizja przedszkola– jesteśmy przedszkolem:

 • bezpiecznym
 • przyjaznym dzieciom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom
 • pomagamy naszym wychowankom rozwijać umiejętności, zdolności, zaspakajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować u nich postawy prozdrowotne i proekologiczne
 • stawiamy na rozwój samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, refleksji i umiejętności współpracy
 • wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniu, twórcze myślenie
 • w kontaktach z rodzicami preferujemy układ partnerski
 • wychodzimy naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego zabezpieczając miejsca dla dzieci zamieszkujących w pobliżu przedszkola
 • we współpracy z licznymi podmiotami podejmujemy różnorodne działania sprzyjające budowaniu pozytywnego wizerunku przedszkola

Sylwetka absolwenta

Nasz absolwent:

 • Jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny
 • Zna swoje mocne strony, umie je wykorzystać i pokonać słabości
 • Ma pozytywny obraz samego siebie
 • Posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej
 • Jest tolerancyjny wobec osób z rożnymi ułomnościami, poglądami i umiejętnościami
 • Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej przyrody
 • Twórczo podchodzi do problemów, poszukując odpowiedzi na nurtujące go pytania
 • Jest ciekawy świata i otaczającej rzeczywistości, chętnie podejmuje wysiłek związany ze zdobywaniem nowych wiadomości i umiejętności
 • Jest wrażliwy estetycznie
 • akceptuje zdrowy styl życia
 • Jest otwarty na świat i ludzi

W 2021 roku nasze przedszkole uzyskało certyfikat placówki pracującej według koncepcji Planu Daltońskiego.

OD 19 MAJA 2012 ROKU PRZEDSZKOLE W LUSÓWKU POSIADA WŁASNE LOGO ORAZ NAZWĘ PRZEDSZKOLE NA ZIELONYM WZGÓRZU W LUSÓWKU.