Plan Daltoński w Przedszkolu

 

„ Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami

to może ono zrobić więcej, 

niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi –

nauczycielowi zrobić nie wolno”

    Helen Parkhurst

                                                 

 1. Nauka odpowiedzialności
 2. Nauka samodzielności
 3. Nauka współpracy
 4. Refleksja

 

 • Umożliwiają dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka
 • Uczą polegania na sobie
 • Rozwijają inicjatywę w działaniu i myśleniu
 • Inspirują do poszukiwania najlepszych i najprostszych rozwiązań w pracy
 • Uczą poczucia odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania
 • Wdrażają do samodzielności
 • Rozwijają harmonijną współpracę pomiędzy nauczycielem a dzieckiem

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z koncepcja Planu Daltońskiego w naszej prezentacji:

Plan Daltoński

Sprawozdanie Dalton