Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 i 4 letnich
6:30-8:00  
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.
Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne,itp.
Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
Czynności higieniczne.
8:00-8:30
Zabawy zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
Ćwiczenia poranne.
Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.
Indywidualnie wspomaganie i korygowanie rozwoju.
8:30- 9:00
Prace porządkowe.
Czynności higieniczne.
Przygotowanie do śniadania.
Śniadanie- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.
9:00-11:00
Zajęcia edukacyjne kierowane i niekierowane w sali i na powietrzu, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.
Spacer, zabawy na świeżym powietrzu (zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze)
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
11:00-11:30
Czynności higieniczno- utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.
Przygotowanie do II śniadania.
II śniadanie- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.
11:30-13:30
Dzieci 3 letnie- leżakowanie
Dzieci 4 letnie- relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych.
Zabawy sprzyjające twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielko o charakterze obserwacyjnym.
Zajęcia dodatkowe ( w tym religia na wniosek rodziców).
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
13:30-14:00
Czynności porządkowe i samoobsługowe.
Przygotowanie do obiadu.
Obiad- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.
14:00-17:00
Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci.
Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci.
Zabawy i gry edukacyjne przy stolikach z małym zespołem.
Czytanie fragmentów książek.
Ćwiczenia grafomotoryczne.
Prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych.
Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 i 6 letnich
6:30-8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.
Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne,itp.
Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
Czynności higieniczne.
8:00-8:30
Zabawy zgodnie z zainteresowaniem dzieci, w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem.
Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.
Indywidualnie wspomaganie i korygowanie rozwoju.
Ćwiczenia poranne.
8:30- 9:00
Prace porządkowe.
Czynności higieniczne.
Przygotowanie do śniadania.
Śniadanie- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.
9:00-11:00
Zajęcia edukacyjne kierowane i niekierowane w sali i na powietrzu, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.
Spacer, zabawy na świeżym powietrzu (zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze)
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
11:00-11:30
Czynności higieniczno- utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.
Przygotowanie do II śniadania.
II śniadanie- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.
11:30-13:30 
Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych  sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, kodowanie. Praca korekcyjno- kompensacyjna i indywidualna.
Zajęcia dodatkowe ( w tym religia na wniosek rodziców).
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
13:30-14:00
Czynności porządkowe i samoobsługowe.
Przygotowanie do obiadu.
Obiad- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.
14:00-17:00
Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci w sali lub na placu zabaw.
Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci.
Zabawy i gry edukacyjne przy stolikach z małym zespołem.
Czytanie fragmentów książek.
Ćwiczenia grafomotoryczne.
Prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych.
Rozchodzenie się dzieci.