Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola wypełniają deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w systemie NABÓR. Wypełnioną deklarację należy wydrukować, podpisać przez oboje rodziców i złożyć w naszym przedszkolu w terminie:

od 14 lutego do 18 lutego 2022 r.

Druk deklaracji dostępny będzie również w przedszkolu.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne

Dokumenty dotyczące naboru do przedszkola znajdują się w zakładce REKRUTACJA