W ramach projektu „Bezpieczne wakacje” mieliśmy okazję spotkać się z pracownikami Straży Gminnej i Ratownikiem medycznym. Dzięki spotkaniom z Nimi utrwaliliśmy sobie zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, bezpiecznego zachowania się podczas wakacji w mieście oraz sposobie udzielania pierwszej pomocy w sytuacji człowieka przytomnego i nieprzytomnego.