Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola dostępna jest w zakładce „Rekrutacja”.