10 listopada dzieci z naszego przedszkola spotkały się na holu aby uczcić 103 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczyście odśpiewały wszystkie zwrotki Hymnu państwowego,  Hymn przedszkola oraz piosenkę „Nasz dom”. Oprócz wspólnego śpiewania dzieci w salach przygotowywały różne prace na wystawę.,