8 i 9 grudnia odbędą się warsztaty piernikowe zorganizowane przez Radę Rodziców.