W dniach: 16 marca – Motyle; 17 marca –Świerszcze; 18 marca – Pszczoły
odbędą się wycieczki
 do Salonu Audi Centrum Poznań Ławica
 
Program wycieczki:

  1. Przyjazd godz.10:00.
  2. Oprowadzenie po salonie wraz z prezentacją samochodu.
  3. Serwis samochodowy: odkręcanie/przykręcanie koła za pomocą narzędzi pneumatycznych.
  4. Oglądanie samochodu uniesionego na podnośniku.
  5. Pogadanka o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
  6. Słodki poczęstunek, rozdanie gadżetów w postaci opasek odblaskowych i balonów.
  7. Wyjazd godz. 11:00.