Zapewniamy

 • wspaniałą zabawę;
 • bezpieczną, miłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu;
 • łagodny start dla najmłodszych przedszkolaków – program adaptacyjny dla dzieci najmłodszych;
 • wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną;
 • wszechstronne przygotowanie dzieci do dalszej edukacji;
 • wczesną diagnozę oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
 • warunki do rozwijania umiejetnosci, zainteresowań, zdolności na miarę potrzeb i możliwości każdego dziecka;
 • poczucie akceptacji i szacunku;
 • ochronę i poszanowanie praw dziecka i jego godności osobiste.

Prawa Dziecka

 • Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.
 • Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.
 • Mam prawo, oczekiwać szacunku.
 • Mam prawo wyrażać swoje myśli i uczucia a także być wysłuchanym.
 • Mam prawo pytać:, „dlaczego?” i otrzymywać odpowiedź.
 • Mam prawo nie doznawać 'bólu ze strony zagniewanych ludzi.
 • Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem.
 • Mam prawo do odczuwania, radości, szczęścia smutku, opuszczenia złości bólu.