Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. Mój ulubiony bajkowy bohater.

Konkurs jest adresowany do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym  z gminy Tarnowo Podgórne, które wraz z rodzicami, rodzeństwem lub dziadkami wykonają prace plastyczną.

 Cele konkursu

 • propagowanie idei głośnego czytania dzieciom
 • przybliżenie i zainteresowanie dzieci literaturą
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 • konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
 • tematyka prac plastycznych dotyczy treści bajek– Mój ulubiony bajkowy bohater;
 • technika wykonania prac – dowolna (rysunek, wyklejanka, wydzieranka itd.)
 • format prac plastycznych: A4 lub A3, płaska, przestrzenna do 50 centymetrów,
 • każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, grupa, wiek, nazwa placówki.
 • prace należy do dnia 27.11 dostarczyć do placówki w której uczęszcza dziecko, po zebraniu wszystkich z placówki prac – należy przesłać informację na e-mail: przedszkolelusowko@wp.pl w celu odebrania prac przez organizatora,
 • wszystkie prace zostaną wywieszone w Przedszkolu Na zielonym Wzgórzu dodatkowo zwycięskie pracę będą zaprezentowane na stronie internetowej http://przedszkole-lusowko.pl/category/wydarzenia-2019-2020/ oraz w gazecie gminnej .

 

Koordynatorzy konkursu:

  Sylwia Lewandowska

Anna Przybył