W dniach od 15 do 26 kwietnia 2024r. przedszkolaki z naszego przedszkola uczestniczą w projekcie „Pomocna dłoń”. Projekt ten ma na celu:

  • Budzenie wrażliwości, na potrzeby innych ludzi: chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących, rozwijanie empatii, życzliwości, ofiarności.
  • Zapoznanie ze sposobami pomocy potrzebującym, pracą: wolontariusza, fizjoterapeuty, ekologa, weterynarza, leśnika, aktora.
  • Budzenie szacunku do ludzi, przyrody, zwierząt, Ziemi, umożliwianie dzieciom bezpośredniego kontaktu z otoczeniem przyrodniczym.
  • Zachęcanie do oszczędzania wody, prądu, pieniędzy, kształtowanie postaw proekologicznych.
  • Budzenie szacunku do własnej ojczyzny, dostrzeganie jej osobliwości i piękna.
  • Uświadamianie niebezpieczeństw związanych z nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu przedszkolnego.
  • Podkreślanie znaczenia zdrowej aktywności fizycznej, kontaktu z naturą.
  • Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.